حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

Festivals

Introducing Shaparak Festival

Screenshot_2020-10-24 قاصدک
In this festival, in continuation of the customer-oriented policy of Dabesh tea, after selecting the stores offering products, the lottery of Shaparak Festival will be held among the buyers of Dabesh tea products. The prizes of this festival with more ...
support

Introducing the Dandelion Festival

Screenshot_2020-10-24 قاصدک
به منظور تمرکز بر مشتریان و برقراری ارتباط مستقیم با آنان، جشنواره ای با نام قاصدک طرح ریزی و اجرایی شده است. در این جشنواره، برخی از فروشگاه های عرضه مایحتاج در سطح شهرستانها و مرکز استانها انتخاب شده و ...
support

Introducing Butterfly Festival

Screenshot_2020-10-24 جشنواره(1)
در این جشنواره در ادامه سیاست مشتری مداری چای دبش، همانند جشنواره قاصدک، بعد از انتخاب فروشگاه های عرضه محصولات، قرعه کشی جشنواره پروانه از بین خریداران محصولات چای دبش صورت می گیرد. جوایز این جشنواره بن خرید می باشد. ...
support