Menu

قرعه کشی بزرگ طرح قاصدک فروشگاه هایپرمارکت شهر داراب

  • منتشر شده در یکشنبه, 11 مهر 1395 09:29

قرعه کشی بزرگ طرح قاصدک ویژه فروشگاه هایپر مارکت شهر پنج شنبه 1مهر ماه 1395،با حضور جمعی از مردم عزیز در محل فروشگاه برگزار شد و

 شماره ردیف 582 شماره فرستنده 4666---0917 - جناب آقای میرزایی  از استان فارس شهر داراب بعنوان برنده قرعه کشی  طرح قاصدک  هایپر مارکت شهر  انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید 

برنامه شب نشینی دبش مورخ 13 اسفند ماه 94 (قرعه کشی کشوری وطرح قاصدک فروشگاه های افق کوروش و تعاونی فرهنگیان ملایر )

  • منتشر شده در سه شنبه, 18 اسفند 1394 11:53

قرعه کشی کشوری و طرح قاصدک ویژه فروشگاه های سراسری افق کوروش و تعاونی فرهنگیان ملایر پنج شنبه  13 اسفند ماه 1394،ساعت 22:00 در استودیو شبکه یک صدا و سیما با حضور آقای گورابی مدیر فروش شرکت چای دبش و ناظر اداره کل بازرگانی صدا و سیما سرکار خانم کرمی انجام شد و

شماره ردیف 242386 شماره فرستنده 7431---0911- سرکار خانم صغری جمالزاره از استان گیلان شهر رشت بعنوان برنده قرعه کشی  سراسری چای دبش انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید. 

 شماره ردیف 582 شماره فرستنده 0960---0918 -سرکار خانم شهره محمود کاشانی از استان همدان شهر ملایر بعنوان برنده قرعه کشی  طرح قاصدک تعاونی فرهنگیان ملایر  انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید. 

 شماره ردیف 1002 شماره فرستنده 4240---0912 -جناب آقای محمود فرزعیم از استان البرز شهر نظرآباد بعنوان برنده قرعه کشی  فروشگاه های افق کوروش انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید

برنامه شب نشینی دبش مورخ 29 بهمن ماه 94 (قرعه کشی طرح قاصدک هایپرمارکت ستاره شهر همدان - صبا بجنورد - فروشندگان استان کرمان )

  • منتشر شده در یکشنبه, 02 اسفند 1394 09:03

قرعه کشی طرح قاصدک ویژه فروشگاه های صبا بجنورد - هایپر مارکت ستاره شهر همدان و طرح آبی ویژه فروشندگان استان کرمان پنج شنبه  29 بهمن ماه 1394،ساعت 21:40 در استودیو شبکه یک صدا و سیما با حضور آقای گورابی مدیر فروش شرکت چای دبش و ناظر اداره کل بازرگانی صدا و سیما سرکار خانم کرمی انجام شد و

شماره ردیف 150 شماره فرستنده 5866---0918- جناب آقای حسین شیخی سوری از استان همدان شهر همدان بعنوان برنده قرعه کشی طرح قاصدک هایپر مارکت ستاره شهر انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید. 

 شماره ردیف 479 شماره فرستنده 3320---0911 -جناب آقای امیر حمزه فیروز از استان خراسان شمالی شهر بجنورد بعنوان برنده قرعه کشی  طرح قاصدک فروشگاه صبا انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید. 

 شماره ردیف 69 شماره فرستنده 1024---0910 -جناب آقای خسرو فتحی از استان کرمان شهر رفسنجان بعنوان برنده قرعه کشی  طرح آبی فروشندگان استان کرمان انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید

 

برنامه شب نشینی دبش مورخ 6 اسفند ماه 94 (قرعه کشی طرح قاصدک فروشگاه های امیران -افق کوروش و شهروند )

  • منتشر شده در یکشنبه, 09 اسفند 1394 12:31

قرعه کشی طرح قاصدک ویژه فروشگاه های زنجیره ای شهروند استان تهران  -فروشگاه های سراسری افق کوروش و فروشگاه های زنجیره ای امیران استان البرز پنج شنبه  6 اسفند ماه 1394،ساعت 22:00 در استودیو شبکه یک صدا و سیما با حضور آقای گورابی مدیر فروش شرکت چای دبش و ناظر اداره کل بازرگانی صدا و سیما جناب آقای محمود حسین خانی انجام شد و

شماره ردیف 8555 شماره فرستنده 2545---0912- جناب آقای امیر شاد دل از استان البرز شهر کرج بعنوان برنده قرعه کشی طرح قاصدک فروشگاه های امیران انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید. 

 شماره ردیف 16960 شماره فرستنده 4084---0933 -جناب آقای حمید بابزن از استان تهران شهر تهران بعنوان برنده قرعه کشی  طرح قاصدک فروشگاه ه های شهروند انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید. 

 شماره ردیف 838 شماره فرستنده 1032---0939 -سرکار خانم مریم صفری از استان البرز شهر کرج بعنوان برنده قرعه کشی  فروشگاه های افق کوروش انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید

برنامه شب نشینی دبش مورخ 22 بهمن ماه 94 (قرعه کشی طرح قاصدک فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش و امیران )

  • منتشر شده در شنبه, 24 بهمن 1394 14:13

قرعه کشی طرح قاصدک ویژه فروشگاه های زنجیره ای امیران و افق کوروش پنج شنبه  22 بهمن ماه 1394،ساعت 21:40 در استودیو شبکه یک صدا و سیما با حضور آقای گورابی مدیر فروش شرکت چای دبش و ناظر اداره کل بازرگانی صدا و سیما سرکار خانم کرمی انجام شد و

شماره ردیف 1059 شماره فرستنده 4667---0912- سرکار خانم سونا ملک پوران از استان البرز شهر کرج بعنوان برنده قرعه کشی طرح قاصدک فروشگاه امیران  انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید. 

 شماره ردیف 254 شماره فرستنده 5632---0914 -جناب آقای حسین نجار زاده از استان آذربایجان غربی شهر شاهین دژ بعنوان برنده قرعه کشی  طرح قاصدک فروشگاه افق کوروش انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید.