Menu

قرعه کشی بزرگ طرح قاصدک فروشگاه هایپرمارکت شهر داراب

قرعه کشی بزرگ طرح قاصدک ویژه فروشگاه هایپر مارکت شهر پنج شنبه 1مهر ماه 1395،با حضور جمعی از مردم عزیز در محل فروشگاه برگزار شد و

 شماره ردیف 582 شماره فرستنده 4666---0917 - جناب آقای میرزایی  از استان فارس شهر داراب بعنوان برنده قرعه کشی  طرح قاصدک  هایپر مارکت شهر  انتخاب شد تا مراحل ابتدایی دریافت جایزه را طی نماید