Menu

مراسم تحویل جوایز هشتمین قرعه کشی جشنواره چای دبش

برندگان مرحله هشتمین جشنواره چای دبش دوشنبه هجدهم فروردین ماه 1393 در کارخانه دبش حضور بهم رساندند و مراحل دریافت جوایز انجام گردید .

برندگان این مرحله به شرح زیر بودند :

جناب آقای رضا برآوندآبروان  از مشهد مقدس

 

   خانم سحر رحیمی کهنه فرود از استان خراسان رضوی شهر درگز 

آقای محمد رضایی از بندرعباس 

همچنین آقای یونس معظمی گودرزی که برنده مرحله هفتمین بودند و هفته گذشته موفق نشدند در مراسم حضور پیدا کنند